Bizzflow umí vše potřebné.

Obecné vlastnosti

Podporované platformy Google Cloud Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure
Bezpečnost Využívání nativních vlastností jednotlivých cloud providerů. IAM, logging, monitoring, síťová bezpečnost
CICD Plná podpora CICD, využívání standarních utilit (git apod.)
Oddělení produkčního a vývojového prostředí Separátní SQL sandbox pro každého vývojáře
Prostředí pro datové transformace

Nativní SQL analytického warehouse dané platformy:

 • BigQuery pro GCP
 • Redshift pro AWS
 • Synapse pro MS Azure

Možnost jako analytický warehouse zapojit Snowflake. Možnost zapojit Python transformace.

Podporované datové zdroje

SQL Databáze
 • MySQL
 • MS SQL
 • PostgreSQL
NoSQL Databáze Azure Cosmos DB
CRM
 • Salesforce
 • HubSpot
ERP / Productivity
 • Fakturoid
 • Paymo
Marketing
 • Google Analytics
Spolupráce Google Sheets
Obecné SFTP

Nenašli jste extractor pro váš  datový zdroj? Nevadí. Do Bizzflow si můžete přidat jakýkoli extractor potřebujete. Stačí trochu umět třeba Python a držet tohoto návodu.

Transformace

SQL Nativní podpora, dle daného analytického warehouse (BigQuery, Redshift, Synapse)
Python Možnost zapojit Python transformace.
Podpora CICD Ano, využití standardní git utility pro kód jednotlivých transformací.
Staging Předdefinované stages, odděllující jednotlivé etapy zpracování.
Deklarativní operace mezi jednotlivými stages Ano, deklarativni podpora standardních operací (WHITELIST, UNION, INCREMENTAL COPY, FILTER, AUTOMARK DELETES) na úrovni celé stage či vybraného subsetu dat (KEX)
Sandboxing Ano, každý proces (orchestrace) a každý vývojář má k dispozici vlastní sandbox s vlastní kopíí dat, nezávislých na ostatních. Vlastni Sandbox Console pro správu vývojářského sandboxu.

Orchestrace

Použítý workflow engine Apache Airflow
Deklarativní definice schedules Ano, automatické automatické generování DAGů pro jednotlivé kroky zpracování na základě konfigurace
Programová definice schedules Ano
Podpora větvení Ano
Podpora CRON-style schedules Ano

Storage

Typ Tabulková storage
Organizace storage v rámci jednotlivých stages Ano, prostředníctvím KEXů
Náhled na data Ano, prostřednictvím Storage Console